olmezan

PSZOK w Jazowsku - budowa rozpoczęta

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

     

      Jest już w Łącku teraz powstaje w Jazowsku. Czym jest PSZOK który powstaje przy oczyszczalni w Jazowsku?

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ustawie wskazano dwa warunki, jakie spełniać musi PSZOK:

1) zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,

2) zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:

przeterminowane leki i chemikalia,

zużyte baterie i akumulatory,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

zużyte opony,

odpady zielone,

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a. Do tej pory nie wydano przepisów wykonawczych na podstawie art. 4a.

Jak to będzie wyglądać w Jazowsku? o tym możemy przeczytać na profilu facebookowym naszej gminy:

Wraz z początkiem lutego, ruszyły prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jazowsku. W ramach projektu przewidziano budowę PSZOK z punktami napraw i przygotowania do ponownego użycia, roboty rozbiórkowe, budowę wiaty do składowania i segregacji odpadów, montaż oświetlenia, przyłącz wodociągowy, prace w zakresie budowy ogrodzenia, utwardzenia placu i przebudowy drogi, punkt napraw i odzysku, stróżówka, a także wyposażenie PSZOK o kontenery i pojemniki. Zostanie tam wykonany również monitoring. Ponadto, w ramach projektu zakupiony został szereg pojazdów, waga najazdowa i magazynowa, rębak, myjka ciśnieniowa, wózek platformowy i wózek do palet.

W ostatnim czasie park samochodowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku powiększył się już o nowy samochód ciężarowy marki Renault Trucks D. Pojazd ten kosztował 599 441 zł i został zakupiony w ramach zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko”. Dodatkowo, do ZGK w Łącku dostarczono także kontenery na odpady oraz pojemniki typu dzwon. W ramach dostawy znalazło się 10 kontenerów i pojemników (typu KP-7 i mniejszych) oraz 48 pojemników typu dzwon. Wartość zakupu to 172 274 zł. Pojemniki typu dzwon zostaną postawione w bieżącym roku na terenie wszystkich sołectw Gminy Łącko - po trzy kolory na każdy punkt.

Całkowita wartość projektu to blisko 1,95 mln zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1,65 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami - SPR.

 

 

 

 

 

 

źródło: Pszoki.pl 

lacko.pl (facebook)

fot.własne

 

 

baner reklama

Pietruszka baner 2020 nasko zagroda wizytowka1  porebski meble          kiklica   DB serwis baner1Kamienne dywany1

PRACOWNIA KRAWIECKA Lady clean wizytowka

 

 

 

free joomla templatejoomla template

 

nowalijka
Restauracja w Jazowsku
Menu kliknij
porebski transport
PORĘBSKI TRANSPORT
szczegóły oferty kliknij
auto spec
AUTO-SPEC
szczegóły oferty kliknij
niezwykly dzien
www.niezwykłydzień.pl
Studio Filmowe Niezwykły Dzień -
wideofilmowanie, kamerzysta-
wesela.

  www.obidza.jazowsko.com.pl

 

2022  Jazowsko - Jazowsko.com.pl   globbers joomla templates