olmezan

W Jazowsku wybory uzupełniające na sołtysa

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

     Do 4 lutego można zgłosić swoją kandydaturę na sołtysa sołectwa Jazowsko. Głosować pójdziemy 27 lutego w godzinach 8:00 do 15:00 tak jak to miało miejsce przy ostatnich wyborach sołeckich. Wyboru zostały zarządzone z powodu rezygnacji z tej funkcji Grzegorza Olszewskiego o czym pisaliśmy 13 grudnia - kliknij Panu Grzegorzowi dziękujemy za dotychczasową pracę, współpracę - pozostaje dalej radnym.

 

w związku z bezpośrednimi wyborami uzupełniającymi Sołtysa wsi Jazowsko, które zostały zarządzone na dzień 27 lutego 2022 roku w godzinach od 08:00 do 15:00 Wójt Gminy Łącko informuje:

 

1) wybór sołtysa odbywa się w drodze wyborów tajnych i bezpośrednich,

2) bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom umieszczonym w rejestrze wyborców sołectwa,

3) spis wyborców sporządza się do  dnia 18 lutego 2022 r. i zostaje on udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Łącko, pok. nr 4 do dnia 25 lutego 2022 roku w godzinach pracy Urzędu,

4) w celu przeprowadzenia wyborów zostaje powołany Pełnomocnik ds. wyborów z siedzibą w Urzędzie Gminy Łącko, pok. nr 13,

5) zgłoszenia kandydatów wraz z wykazem minimum 25 osób popierających kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażenie zgody na kandydowanie składa się do Pełnomocnika ds. wyborów w terminie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 04 lutego 2022 r. w godzinach od 09.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Łącko, pok. nr 13,

6) kandydaci na członków Obwodowej Komisji Wyborczej są zgłaszani przez kandydatów na Sołtysa do Pełnomocnika ds. Wyborów w terminie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 04 lutego 2022 r. w godzinach od 09.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Łącko, pok. nr 13,

7) członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa oraz osoby z nim spokrewnione (małżonek, rodzeństwo, dzieci, rodzice),

8) w przypadku zgłoszenia więcej niż 5 kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej zostanie przeprowadzone publiczne losowanie,

9) każdy kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w czasie głosowania i ustalenia wyników wyborów,

10) druki zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Gminy Łącko w pok. nr 13,14 codziennie w godzinach pracy urzędu lub bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

więcej informacji  kliknij

 

baner reklama

Pietruszka baner 2020 nasko zagroda wizytowka1  porebski meble          kiklica   DB serwis baner1Kamienne dywany1

PRACOWNIA KRAWIECKA Lady clean wizytowka

 

 

 

free joomla templatejoomla template

 

nowalijka
Restauracja w Jazowsku
Menu kliknij
porebski transport
PORĘBSKI TRANSPORT
szczegóły oferty kliknij
auto spec
AUTO-SPEC
szczegóły oferty kliknij
niezwykly dzien
www.niezwykłydzień.pl
Studio Filmowe Niezwykły Dzień -
wideofilmowanie, kamerzysta-
wesela.

  www.obidza.jazowsko.com.pl

 

2022  Jazowsko - Jazowsko.com.pl   globbers joomla templates