olmezan

XVII Sesja Rady Gminy Łącko - na żywo

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

 

     W piątek 29 listopada,  o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łącko odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Łącko. Poniżej proponowany porządek obrad, jak widać jest sporo uchwał nad którymi radni będą głosować.

- Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
- Sprawozdanie Wójta Gminy.
- Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 124/XVI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łącko na lata 2019-2032”.
- Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku.
- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych na okres do 5 lat.
- Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych z wyłączeniem schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz Klubu Senior+.
- Uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.
- Uchwała w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.
- Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym (Łącko).
- Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym (Zarzecze).
- Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym (Jazowsko).
- Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
- Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 68/IX/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łącko.
- Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości stawek tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym a także ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gminy Łącko.
- Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
- Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gminy Łącko.
- Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok Nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
- Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 29/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2019-2026.
- Interpelacje i zapytania.
- Wolne wnioski.

Relacja na żywo kliknij

fot.lacko.sesja.pl;

źródło:lacko.pl;


 

 

Dodaj komentarz

Serwis jazowsko.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.Serwis gromadzi dane osobowe autorów komentarzy (adres IP, oraz nick).Komentarze: obraźliwe, złośliwe, spamerskie, nieetyczne będą kasowane/ nieopublikowane.

Kod antyspamowy
Odśwież

free joomla templatejoomla template
nowalijka
Karta Dań 
kliknij
dania dnia
kliknij
tel.18 262 20 30
porebski transport
PORĘBSKI TRANSPORT
szczegóły oferty kliknij
auto spec
AUTO-SPEC
szczegóły oferty kliknij
niezwykly dzien
www.niezwykłydzień.pl
Studio Filmowe Niezwykły Dzień -
wideofilmowanie, kamerzysta-
wesela.

  www.obidza.jazowsko.com.pl

2021  Jazowsko - Jazowsko.com.pl   globbers joomla templates