XVI Sesja Rady Gminy Łącko - na żywo

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

     We wtorek 29 października o godz. 12:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łącko odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Łącko. Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy.
5.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łącko.
7.Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.
8.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko –   Część „A”.
9.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
10.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
11.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”.
12.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” .
13.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/XLV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej
w Zabrzeży.
14.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok Nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
15.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 29/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2019-2026.
16.Interpelacje i zapytania.
17.Wolne wnioski.

Relacja na żywo kliknij 

fot.lacko.sesja.pl;

źródło:lacko.pl;