olmezan

W Jazowsku sprzedaż gruntów, w Kadczy dzierżawa

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

     23 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz. 12:00 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Łącko, która dotyczyć będzie m.in. sprzedaży dziewięciu dziełek na terenie Jazowska, oraz kilku letniej dzierżawy działki w miejscowości Kadcza na cele działalności gospodarczej. Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy.
5.Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę    Łącko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
6.Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łącko publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
7.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 21/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014 roku  zmienionej uchwałą Nr 139/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia  regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę  Łącko.
8.Uchwała w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządcy drogi    polegającego na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zadania p.n. „Przebudowa odcinka DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz odc. ref. 110 w km 2+364-2+475 w m. Łącko – budowa chodnika dla pieszych”.
9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej  położonej w obrębie ewidencyjnym Jazowsko.
10.Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym (Kadcza).

fot.sesja.lacko.pl

free joomla templatejoomla template

 

nowalijka
Restauracja w Jazowsku
Menu kliknij
porebski transport
PORĘBSKI TRANSPORT
szczegóły oferty kliknij
auto spec
AUTO-SPEC
szczegóły oferty kliknij
niezwykly dzien
www.niezwykłydzień.pl
Studio Filmowe Niezwykły Dzień -
wideofilmowanie, kamerzysta-
wesela.

  www.obidza.jazowsko.com.pl

 

2022  Jazowsko - Jazowsko.com.pl   globbers joomla templates