VIII Sesja Rady Gminy Łącko

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

      W piątek o godzinie 8:30 odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Łącko. Dla mieszkańców, którzy pracują dość wczesna godzina obrad... Proponowany porządek:

- Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
- Sprawozdanie Wójta Gminy.
- Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Łącko.
- Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 34/XLVI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 24 kwietnia 2018 r. w    sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Łącko - Część „B”.
- Uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania właściwemu miejscowo Dyrektorowi Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu zmiany  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łącko.
- Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
- Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok  Nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
- Interpelacje i zapytania.
- Wolne wnioski.

transmisja na żywo kliknij , jak zwykle w osobnym artykule podsumujemy sesje.

 

źródło: lacko.pl;