olmezan

Sołtysów wybierzemy 28 kwietnia/kolejna sesja Rady Gminy Łącko

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

wybory soltysa

    28 kwietnia pójdziemy do urn! Sytuacja bez precedensu, pierwszy raz w głosowaniu powszechnym wybierać będziemy sołtysa i radę sołecką. Dieta dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych wynosić będzie 125 zł. Poniżej kalendarz wyborczy, więc powoli możemy się zgłaszać i prowadzić kampanię wyborczą:). Wiecej informacji dostępnych jest na stronie urzędu gminy.

wybory soltysow

     26 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 12:00  w sali obrad Urzędu Gminy Łącko odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Łącko. Jest trochę uchwał do podjęcia , omówimy ważniejsze z nich tuż po sesji! Jak zwykle prowadzona będzie relacja na żywo pod linkiem - kliknij

- Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
- Sprawozdanie Wójta Gminy.
- Uchwała w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 w tym określenia planu dofinansowania form doskonalenia      zawodowego dla nauczycieli, określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
- Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Łącko, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
- Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
- Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 69/XXXV/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
- Uchwała w sprawie przyjęcia Projektu Socjalnego pod nazwą „Utworzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin w kryzysie” oraz utworzenie Punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin w kryzysie.
- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem lokali użytkowych na okres 5 lat.
- Uchwała w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu strażackiego.
- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie udziału w nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku.
- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kicznia.
- Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
- Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko.
- Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Łącko zadania publicznego należącego do właściwości Województwa Małopolskiego w zakresie utrzymania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 968.
- Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok Nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
- Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2019-2026.
- Interpelacje i zapytania.
- Wolne wnioski.

fot.archiwum;

źródło: lacko.pl;

Dodaj komentarz

Serwis jazowsko.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.Serwis gromadzi dane osobowe autorów komentarzy (adres IP, oraz nick).Komentarze: obraźliwe, złośliwe, spamerskie, nieetyczne będą kasowane/ nieopublikowane.

Kod antyspamowy
Odśwież

free joomla templatejoomla template
nowalijka
Karta Dań 
kliknij
dania dnia
kliknij
tel.18 262 20 30
porebski transport
PORĘBSKI TRANSPORT
szczegóły oferty kliknij
auto spec
AUTO-SPEC
szczegóły oferty kliknij
niezwykly dzien
www.niezwykłydzień.pl
Studio Filmowe Niezwykły Dzień -
wideofilmowanie, kamerzysta-
wesela.

  www.obidza.jazowsko.com.pl

2021  Jazowsko - Jazowsko.com.pl   globbers joomla templates