W Jazowsku Powstanie m.in. Centrum rekreacyjno - turystyczne

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

      Urząd gminy w Łącku na swojej stronie internetowej opublikował  projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łącko na lata 2016 - 2022, i tym samym zaprosił na konsultację społeczne. Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na obszarach zdegradowanych Gminy Łącko (kliknij, aby otworzyć dokument). Podsumowując uznano, że niektóre obszary w miejscowości Jazowsko są zaniedbane i wymagają znacznej interwencji. W Jazowsku do 2018 roku zakłada się, że powstanie:

Centrum reakracyjno- turystyczne

zakres projektu:

przewidywany termin zakończenia realizacji projektu 2018.

 

Utworzenie świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem komputerowym w budynku OSP Jazowsko

zakres projektu:

 przewidywany termin zakończenia realizacji projektu 2018.

 

Utworzenie strefy rekreacji i sportu w Jazowsku ( teren pomiędzy drogą wojewódzką a drogą na Obidzę, naprzeciwko budynku wielofunkcyjnego i OSP w Jazowsku

zakres projektu:

przewidywany termin zakończenia realizacji projektu 2018.

 

link do całości - kliknij

 

źródło.: lacko.pl;

fot.własne